Børn, unge og ældre Nyborg Afd.

Intro 
På Børn, unge og ældre Afd. Nyborg kommer du til at opleve glæden ved at arbejde med mennesker, og du mærker at du og din professionelle rolle som SOSU/pædagogisk assistent betyder en stor forskel i andre menneskers liv og hverdag.

Uddybning
Børn, unge og ældre er for dig, der kan lide at arbejde med mennesker. Hver uge er vi ude af huset for at besøge daginstitutioner, SFO’er og plejehjem. Vi har meget menneskekontakt i løbet af dagen, og vi er til stede med hele vores opmærksomhed, når vi hygger om, snakker eller går ture med de ældre plejehjemsbeboere eller livlige børnehavebørn. Vi planlægger og udfører også selv aktiviteter, som er tilpasset målgruppens funktionsniveau og muligheder. Her vil du opleve glæden ved at glæde og give omsorg til andre.

Vi lærer om psykologi, pædagogik og kommunikation, som er vigtige færdigheder i arbejdet med andre mennesker. Derudover arbejder vi med leg og bevægelse samt arbejdsmetoder indenfor ældrepleje, som er god erfaring at have med, hvis du overvejer at tage en uddannelse enten indenfor Sosu-området, eller som pædagog.

Værkstedet Børn, unge og ældre Afd. Nyborg er for dig, der overvejer en uddannelse inden for social og sundhed, f.eks. på en erhvervsskole, eller som pædagog. Du behøver ikke at have erfaring på forhånd, bare du er glad for at omgås mennesker og har god fornemmelse for andres livssituationer og levevilkår. Så du vil opleve, at du også selv udvikler dig i omgangen med andre mennesker og dine værkstedskammerater.

Eksempler på uddannelsesmuligheder i fremtiden:
Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent, serviceassistent

Værksteds-lærer: Tina