Elevdemokrati

Elevrådet er din mulighed for at få større indflydelse på din hverdag på skolen. Hvis du eksempelvis ønsker flere vandautomater eller brænder for at afholde et særligt arrangement, kan du sige det til dit værksteds elevrådsrepræsentant – eller selv melde dig som repræsentant eller suppleant.

Formanden for elevrådet deltager i skolens bestyrelsesmøder, så han/hun kan bringe elevernes mærkesager op, hvor beslutningerne bliver taget.

Når man har indflydelse, har man også medansvar. Derfor er elevdemokratiet en vigtig del af produktionsskolepædagogikken.

Der afholdes ca. 10 elevrådsmøder om året, hvor hvert værksted er repræsenteret.