Samarbejdsaftaler

Samarbejdspartnere

Produktionshøjskolen er stærkest i samarbejde med andre. Skolens vigtigste samarbejdspartner er de politiske valgte og de ansatte i arbejdsmarkeds-området samt UU vejledningen. Der fokuseres fortsat på at øge samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i kommunen samt med erhvervslivet.

Produktionshøjskolen søger derfor positivt samarbejde med:

 • Kommunens jobcenter
 • UUO
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Tietgenskolen
 • Øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner
 • Otterup Produktionshøjskole
 • Øvrige Produktionsskoler
 • Erhvervslivet, herunder NEET
 • SSP
 • Misbrugscenter
 • Samt øvrige relevante samarbejdspartner